İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Soru Cevap - AIHS ve AIHM

Soru sormak için tıklayınız
 1. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN DOĞUMUNU SAĞLAYAN AVRUPA KONSEYİ NASIL BİR ORTAMDA ŞEKİLLENMİŞTİR?  
 2. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR VE AMACI NEDİR?  
 3. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN İÇERİĞİ NEDİR?
 4. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEDİR VE NASIL BİR GELİŞİM SEYRİ İZLEMİŞTİR?
 5. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE VE MAHKEMESİ'NE YARDIMCI NİTELİKTE BAŞKACA KURAL, YÖNERGE VEYA DİREKTİFLER BULUNMAKTA MIDIR?
 6. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ TARAF DEVLETLERİ, SÖZLEŞME VE EK PROTOKOLLERİNİN GÜNCEL DURUMU NEDİR?
 7. TÜRKİYE, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE NASIL TARAF OLMUŞ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN YARGI YETKİSİNİ NASIL KABUL ETMİŞTİR?
 8. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN ULUSAL YARGI SİSTEMLERİ ETKİSİ NE DÜZEYDEDİR? TÜRKİYE AÇISINDAN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE MAHKEME KARARLARI NASIL BİR ETKİ GÖSTERMİŞTİR? AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN VE MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN BİR ETKİSİ SÖZ KONUSU MUDUR?
 9. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GENEL İŞLEYİŞ ŞEMASI NASILDIR?
 10. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN YARGILAMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÜNCEL SAYISAL BİLGİLER NEDİR?
 11. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
 12. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÜLKE DIŞI ETKİNLİKLERLE UYGULANABİLİR Mİ?
 13. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE 33. MADDESİNDE YER ALAN "DEVLET BAŞVURUSU" NE ANLAMA GELMEKTEDİR? DEVLET BAŞVURUSU NASIL BİR SÜRECİ GEREKTİRİR?
 14. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN "BİREYSEL BAŞVURU" NE ANLAMA GELMEKTEDİR? BİREYSEL BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN NE OLMASI GEREKİR?
 15. BİREYSEL BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ İÇİN HANGİ KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ GEREKLİDİR?
 16. "AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMAK" NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
 17. "BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI" NE DEMEKTİR?
 18. "BAŞKACA BİR ULUSLARARASI ORGANA" AYNI OLGULARIN SUNULMUŞ OLMASI NEDEN KABULEDİLEMEZLİK KARARINI GEREKTİRİR?
 19. BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN KOŞULLARINDAN BİRİ OLAN "İÇ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ" NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
 20. İÇ HUKUK YOLLARI NASIL TÜKETİLMELİDİR?
 21. HANGİ DURUMLARDA İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEYEBİLİR?
 22. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BAŞVURMANIN DİĞER ÖN KOŞULLARINDAN BİRİ OLAN "6 AYLIK SÜRE KURALI" NASIL UYGULANIR?
 23. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE YAPILACAK BİREYSEL BAŞVURULARIN HAZIRLANMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
 24. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURULARDA ESASA İLİŞKİN NASIL BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR?
 25. "DOSTANE ÇÖZÜM" NE DEMEKTİR, NASIL UYGULANIR?
 26. BİR BİREYSEL BAŞVURUYA SÖZLEŞMEYE TARAF BAŞKA BİR DEVLET MÜDAHALEDE BULUNABİLİR Mİ?
 27. "HAKKANİYETE UYGUN TATMİN" NE DEMEKTİR?
 28. DEVLETİN TAKDİR YETKİSİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
 29. MEŞRU AMAÇ NE DEMEKTİR?
 30. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN 2. MADDESİNDE TANIMLANMIŞ OLAN YAŞAMA HAKKI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
 31. YAŞAM HAKKINDAN KASITLI OLARAK MAHRUM BIRAKILMA NE DEMEKTİR?
 32. KAMU GÖREVLİLERİNİN EYLEMİ SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN ÖLÜM OLAYLARINI AİHM NASIL DEĞERLENDİRMEKTEDİR?
 33. YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA DEVLETİN ETKİLİ SORUŞTURMA YAPMASI NE DEMEKTİR?
 34. KİŞİLERİN KAYBOLMASINDA 2. MADDENİN İHLALİ SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?
 35. AİHM ÖTENAZİ KAVRAMINA NASIL BAKMAKTADIR?
 36. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ2NİN 3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
 37. ALIKONULMA YERLERİNDEKİ UYGULAMALAR ÇERÇEVESİNDE AİHM'İN DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?
 38. TUTULMA KOŞULLARI KÖTÜ MUAMELE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?
 39. TIBBİ KOŞULLAR VEYA DİĞER GEREKLİ OLANAKLARIN SAĞLANMAMASI 3. MADDE KAPSAMINDA MIDIR?
 40. DEVLETLERARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ İADELER VEYA SINIRDIŞILAR AÇISINDAN AİHM VE 3. MADDENİN BİR ETKİSİ BULUNMAKTA MIDIR?
 41. OKULLARDA VERİLEN BEDENSEL CEZALAR AİHM TARAFINDAN NASIL DEĞERLENDİRİLMİŞTİR?
 42. SÖZLEŞME'NİN 4. MADDESİNDE YER ALAN KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI AİHM TARAFINDAN NASIL DEĞERLENDİRİLMİŞTİR?
 43. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ NE DEMEKTİR? KİŞİ, HANGİ ŞARTLARDA ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILABİLİR? BÖYLESİ BİR DURUMDA AİHS KİŞİYE HANGİ HUKUKSAL GÜVENCELERİ SAĞLAR?
 44. MAKUL ŞÜPHE NE DEMEKTİR? ALEYHİNE BİR SUÇLAMA OLMASA DAHİ, KİŞİ GÖZALTINA ALINABİLİR Mİ?
 45. TUTUKLULUK VE DEVAMI HANGİ KOŞULLARA BAĞLIDIR?
 46. TUTUKLULUKTA "MAKUL SÜRE" AŞIMI NE DEMEKTİR VE BU KONUDA ULUSAL MERCİLERE DÜŞEN BİR ROL VAR MIDIR?
 47. TUTUKLULUKTA MAKUL SÜRENİN AŞILMASI VE TUTUKLAMA GEREKÇELERİ YÖNÜNDEN TÜRKİYE UYGULAMASI HAKKINDA AİHM KARARLARI NE SÖYLEMEKTEDİR?
 48. YAKALAMAYA VE TUTUKLAMAYA İTİRAZ PROSEDÜRÜ İÇ HUKUKTA ETKİLİ BİR YOL MUDUR?
 49. HAKSIZ BİÇİMDE HER TÜRLÜ ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKILMA, TAZMİNAT GEREKTİRİR Mİ? BU KONUDA İÇ HUKUK YETERLİ VE ETKİLİ MİDİR?
 50. KİŞİNİN ULUSAL HUKUKTAKİ YASAL DÜZENLEMELERE DAYANILARAK GÖZ ALTINA ALINDIĞI, TUTUKLANDIĞI VEYA MAHKUM EDİLDİĞİ HER DURUM AİHS'E DE UYGUN MUDUR ?
1   
AIHS ve AIHM Konu
Adınız Soyadınız (Gizli Kalacaktır)
e-Posta Adresiniz (Gizli Kalacaktır)
Şehir
Sorunuz
Yandaki güvenlik kodunu alttaki kutucuğa giriniz.
Güvenlik kodu İngilizce alfabenin büyük harflerinden oluşmaktadır.
Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy