İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Kadın Hakları

"Kadın Hakları" bölümüne ait Soru-Cevap sayfası için tıklayınız.

İnsan hakları, insanca yaşamanın olmazsa olmaz koşuludur. Ancak insan hakları ifadesi, genel olarak erkeklerin yaşam deneyimleri ve önceliklerinin temel alan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle imkânlara ulaşımda daha dezavantajlı konumda olan kadınların karşı karşıya oldukları riskleri tam olarak dikkate almamak ve gereksinimlerine cevap vermeme riskini içinde barındırmaktadır.

Kadının insan hakları ise, kadınların insan oldukları için sahip oldukları ancak kadın oldukları için daha fazla ihlale açık olan, ihlal riski daha fazla olan hakları kapsar. Kadın hakları; evrensel, birbiriyle karşılıklı ilişki içinde olan insan haklarıdır. Ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel tüm haklar alanını kuşatır.

Türkiye'de hukuki mevzuat açısından Cumhuriyetin kuruluşundan hatta Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana, kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmiştir. Ancak haklar sadece kâğıt üzerinde var olan, soyut nitelikli kavramlar değildir. Kadının insan haklarının olması gerektiği şekilde sağlanabilmesi, söylemlerin hayata geçirilip hakların fiilen uygulanabilmesine bağlıdır. Oysa ülkemizde yapılan istatistikler ve raporlar hakların fiili kullanımı konusunda başarılı olunamadığını göstermektedir. Öyleki gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) göre dünyanın en büyük 17'nci ekonomisine sahip olan Türkiye, Dünya Cinsiyet Haritasında 115 ülke arasında 105. sırada gelmektedir. 1

Devlet, anayasal yükümlülüğüne karşın kadın ve erkek fiili eşitliğinin sağlanmasında yetersiz kalmakta ve kadınların genel sorunlarının çözümünde etkin geçici özel önlem almamaktadır. Cinsiyet temelli eşitsizliklerle somut olarak ortaya konan fiili ayrımcılığın ortadan kaldırılmaması, bu konuda önyargılara son verilip kadının insan hakları ile ilgili özel çalışma yapılmasını ve kadın kıyafeti gibi hususlarla kadınların ayrıca haklarının kısıtlanmamasını gerektirmektedir.1 ESI(European Stability Initiative): "Sex and Pover in Turkey Feminism Islam and the Maturing of Turkish Democracy", Berlin İstanbul, 2 Haziran 2007, http://www.esiweb.org/pdf/esi document id_90.pdf

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy