İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Ekonomik Sosyal Haklar

"Ekonomik Sosyal Haklar" bölümüne ait Soru-Cevap sayfası için tıklayınız.

Seni böyle kirlenmiş görmek acıysa da,
Hiçbir kentten bu kadar iğrenç yara
Açılmadıysa da bugüne dek Tabiatın bağrına
Gene de güzelsin Paris,daha da daha da güzelsin
Şiirlerin şiiri olarak çıktın bu fırtınadan ,
Derin güçlerin sonsuz itkisiyle ayaktasın :
Eserin oluşuyor kutsal kent,onlar için gürlüyor kutsal ölüm
ARTHUR RİMBAUD

Yukarıdaki şiir Fransız şair Arthur Rimbaud’nun 1871 de Fransız Komününe yazdığı şiiri. Fransız Komünü Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar açısından çok önemli bir kilometre taşıydı. Komünün hedefleri zorunlu ve parasız laik eğitim, parasız adalet , düzenli ordunun kaldırılması , okullarda din derslerinin kaldırılması, kadın ve erkeklere eşit işe eşit ücret, fırın işçilerine gece çalışma yasağı, hayırsever dernekler yerine yardım büroları vardı. 26 Mayıs 1871. Komün yenildi.Düş sona erdi.

 

Nizam yeniden kuruldu.
Eski hırsızları eğlendiriyor.Gene eski hırıltılarla
Ve surların kahraman kanıyla kızıllaşan bedeni
Kefen rengi gökyüzüne vuruyor sinsi parıltılarla

ARTHUR RİMBAUD

 

Bugün dünya nüfusunun 3/4 ü açlık sınırında ,milyarlarca insanın geliri 1 doların altında,1 milyarı aşkın insan açlık,kötü beslenmeyle karşı karşıya 1milyarı aşkın insan evsiz,1 milyarı aşkın çocuk eğitimden yoksun 1milyarı aşkın insan toplumsal ayrımcılık ve dışlanmayla karşı karşıya

 

NEDEN ?

Ekonomik Sosyal ve Kültürel haklara ilgi herzaman kişisel hakların çok gerisinde kaldı. Bu ilgisizliğin temel nedenlerinden biri sosyal haklar uygulamasının kişisel haklardan çok farklı olmasıydı. Kişisel haklarda sonuç alınması, genellikle bazı yasalarda ve idari düzenlemelerde değişiklik yapılması, mahkeme kararlarının uygulanması ile sağlanabiliyordu. Ancak sosyal hakların geliştirilmesi ve uygulanması bilinen teknik ve usullerden daha farklı olanlarını ve daha fazlasını gerekli kılmaktaydı. Sosyal hakların maliyeti yüksekti, bu konularda yapılacak harcamaların ekonomik hesaplara uygun değildi.Son dönemde yaşanan ekonomik kriz de ekonomik sosyal ve kültürel hakları çok fazla aşındırdı. Bu aşınma döneminde ekonomik sosyal ve kültürel hakların bilinmesinin uygulanabilirliği konusunda önemli bir motivasyon kaynağı ve destek olacağını düşünüyoruz.

 

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy