İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Azınlıklar

"Azınlıklar" bölümüne ait Soru-Cevap sayfası için tıklayınız.

Sorularınızı her konu başlığı altında bulacağınız form aracılığı ile ya da izmir@rightsagenda.org adresine göndereceğiniz bir e-posta ile bize iletebilirsiniz.

 


 

Uluslararası hukuk azınlıkların hangi haklara sahip olduğu konusunda oldukça ayrıntılı düzenlemeler getirmekle birlikte, azınlık kavramına ilişkin bir tanım mevcut değildir. Durum böyle olmakla birlikte, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesco Capotorti tarafından yapılmış bulunan azınlık tanımı genel olarak uluslararası camiada kabul görmekte ve bu tanımlamalardan hareketle azınlık kavramının unsurları tartışılmaktadır. Capotorti'nin, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 27. maddesi çerçevesinde yaptığı tanımlamaya göre, azınlık: "bir devletin nüfusunun geri kalanına göre sayısal olarak az olan, egemen konumda bulunmayan-o devletin vatandaşı olan-üyeleri nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanışma duygusu gösteren bir gruptur"1.   

Uluslararası hukukta genel kabul gören yaklaşıma göre, kendisini azınlık grubunun bir üyesi olarak tanımlayıp tanımlamamak tamamen bireyin iradesine kalmış bir konudur. Çerçeve Sözleşmenin 3. maddesinde "Ulusal azınlığa mensup her kişi, kendisine bu azınlığın üyesi olarak davranılmasını ya da davranılmamasını serbestçe seçme hakkına sahiptir ve bu seçimi veya bu seçimiyle bağlantılı hakların kullanımı herhangi bir olumsuzluğa neden olamaz" denilmektedir.  

BM İnsan Hakları Komitesi'nin (İHK) genel yorumlarında da belirttiği üzere, azınlık statüsüne sahip olmak bireylerin faydalanabilecekleri bir durumdur. Ancak İHK'nin Sandra Lovelace v. Kanada2 kararında açıkça belirttiği üzere, bireyler bir azınlık grubunun üyesi olmaya zorlanamazlar.

BM İHK'nin bu yorumu çok kültürlülüğü ve bireyin kendi kimliğini seçme haklarını temel almaktadır.

 

Bu bölüm Av. Orhan Kemal Cengiz tarafından hazırlanmıştır.

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy