İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Çocuk Hakları

"Çocuk Hakları" bölümüne ait Soru-Cevap sayfası için tıklayınız.

Çocuk Hakları İnsan Haklarıdır

Çocuklar "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" ve diğer sözleşmelerle korunmuş tüm hakların yanı sıra Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere birçok ek hakka da sahiptir. Çünkü çocuklar gelişimlerinin özel evresindedir.

Çocukların sahip oldukları haklara göre; devletler çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının yanı sıra onların medeni ve siyasi haklarını da korumakla yükümlüdür. Devletler sadece kendi görevlilerinin gerçekleştirdiği ihlalleri değil, ailede ya da toplumdaki diğer bireylerin çocuklara uyguladığı ihmal ve suistimalleri önlemekten de sorumludur.

Çocuk hakları on sekiz yaşından küçük bireyler için geçerli olmak üzere başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) ve diğer pek çok uluslararası belgelerle düzenlenmiştir. BMÇHS çocukların "Magna Carta"sı olarak tanımlanabilecek en önemli uluslararası belgedir. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sözleşme Türkiye tarafından 1990 yılında imzalanmış, 1994 yılında onaylanmıştır. 54 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel anlayışı çocukların en iyi biçimde yaşamaları ve kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerine dayanır.

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy