İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Çocuk Hakları - Kaynakça

 

  • Gündem Çocuk, (2008). Gündem Çocuk: Türkiye Çocuk Politikası (Basım aşamasında)

  • UNICEF (2003)., Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı
  • ICC (2008), Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2006-2008, ICC Çocuk Hakları Serisi 4
  • İHD (2009), Öğretmenler ve Aileler İçin Eğitim Kılavuzu

 

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy