İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Ekonomik Sosyal Haklar - Kaynakça

  • Türkiye'nin insan hakları sorunu ,Bülent Tanör, genişletilmiş 3.baskı İstanbul 1994

  • Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Bülent Algan, Ankara 2007

  • İnsan Hakları, Bahri Savcı, Ankara 1953

  • Kültürel Haklar Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye için bir model önerisi, Pulat Tacar, Ankara 1996

  • Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları savunmak ve ilerletmek, Allan McChesney (çev: Orhan Kemal Cengiz), Ankara 2004

  • "Sendika hakkı, Toplu Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını Kapsar mı?", Mesut Gülmez, Çalışma ve Toplum, Sayı 18, 2008/3

  • Birleşmiş Milletler'de İnsan Hakları Yorumları, Derleyen Lema Uyar, İstanbul 2006

  • Sağlik Hakkı ve İnsan Hakları Üzerine Bir Değerlendirme, Kamil ALPTEKİN, Klin Tıp Etigi-Hukuku- 2004

  • Ayrımcılığa Karşı Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı, Hakan Ataman, İnsan Hakları Gündemi Derneği; Ankara 2007

 

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy