İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Mülteci Hukuku - Kaynakça

 • Mülteci Çalıştayları 2004-2005; Uluslararası Af Örgütü; Mart 2008

 • Castels S., Loughna S. ve Crawley H.; "States of Conflict: the cause of forced migration to the EU" Institute for Public Policy Research; Nisan 2003

 • Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeler,  BMMYK

 • The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) Global Overview 2007
 • Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Araştırma Raporu; Haziran 2007
 • Vatansız Kişilere İlişkin Sözleşmelere Katılım ve Bilgi Paketi; sf:4-5;BMMYK; Ocak 1999 BMMYK Mülteci Statüsünün Sona Ermesi Hükümleri Kılavuz İlkeleri

 • Vicdani Reddi Kabul Etmek; Orhan Kemal Cengiz; Radikal Gazetesi 4 Haziran 2004
 • Roma Statüsü madde 8; Uluslararası Ceza Mahkemesi Temel Belgeler Derlemesi, (çev. Gülay Arslan), Kapasite Geliştirme Derneği, Ankara, Aralık 2006

 • Bir İnsan Hakkı Olarak İltica, Av. Taner Kılıç                                                       http://www.multeci.org.tr/v4/index.php/yayinlar/makaleler/65-bir-nsan-hakk-olarak-ltica
 • Mültecilerin Korunması; BMMYK; Mart 2003
 • Mültecilerin Korunması: Sivil Toplum Kuruluşları için Alan El Kitabı; BMMYK, 2003

 • Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon Faaliyetleri El Kitabı, BMMYK, Mayıs 2004
 • "İstenmeyen Misafirler; 'Yabancı Misafirhaneleri'nde Tutulan Mülteciler" Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı; Kasım 2007 

 • Sınırlar Ötesi Umutlar; Mülteci Çocuklar, Önder Beter, SABEV Yayınları
 

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy