İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

Uluslararası Ceza Mahkemesi - Kaynakça

 • Aksar, Yusuf; Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Usul Hukuku, Seçkin yayınları, Ankara, 2003

 • Amnesty International, Fact Sheets on ICC, (11.11.2008) http://www.amnesty.org/en/international-justice/issues/international-criminal-court

 • Alpkaya, Gökçen; Eski Yogoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002

 • Azarkan, Ezeli, Nüremberg'ten La Haye'e Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Beta yayınları, İstanbul, 2003

 • Başak, Cengiz; Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar, Ankara, 2003

 • Kurşun, Günal; Soykırım Suçu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003

 • Kurşun, Günal; "Uluslararası Ceza Mahkemesi", Demokrasi Konferansları, Türk Demokrasi Vakfı yayınları, s.115-131, Ankara, 2003

 • Kurşun, Günal; Uluslararası Ceza Mahkemesi: Hayal ve Ötesi, Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, s.155-174, İstanbul, 2005

 • Önok, Murat; Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003

 • Schabas, William; An Introduction to International Criminal Court, Cambridge, 2000

 • Smith, W.Thomas, Moral Hazard and Humanitarian Law: The International Criminal Court and the Limits of Legalism, International Politics, Vol.39, June, 2002

 • Tezcan, Durmuş; Uluslar arası Suçlar ve Uluslararası Ceza Divanı, Hukuk Kurultayı 2000, Cilt 1, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, 2000

 • Ulusoy, Orçun; Uluslararası Ceza Mahkemesi, İHGD yayınları, Ankara, 2008


 

Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy