Azınlıklar - Mevzuat

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

BM Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi

BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (AİHS)

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi

Avrupa Sosyal Şartı

Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına dair Sözleşme

111 Sayılı İLO Sözleşmesi

Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına dair Bildiri

HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL

Ulusal Azınlıkların Egitim Haklarına İlişkin Lahey Tavsiyeleri

ESKH 13 No’lu Genel Yorum


 Bu yazı İnsan Hakları Gündemi Derneği (http://sorular.rightsagenda.org) web sitesinden yazdırılmıştır.