Roman Hakları - Mevzuat

 

BM Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi

BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

111 Sayılı İLO Sözleşmesi

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5366 Sayılı YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

ESKH 7 No’lu Genel Yorum

HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL

Ulusal Azınlıkların Egitim Haklarına İlişkin Lahey Tavsiyeleri

 


Bu yazı İnsan Hakları Gündemi Derneği (http://sorular.rightsagenda.org) web sitesinden yazdırılmıştır.