Ekonomik Sosyal Haklar - Mevzuat

BM Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

BM Engelliler Sözleşmesi

BM Göçmen İşçiler Sözleşmesi

BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi

Avrupa Sosyal Şartı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Anlaşması

ILO 80 No'lu Sözleşme

ILO 87 Nolu Sözleşme

ILO 102 Nolu Sözleşme

ILO Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Sözleşmesi

ESKH 1 No’lu Genel Yorum

ESKH 3 No’lu Genel Yorum

ESKH 4 No’lu Genel Yorum

ESKH 7 No’lu Genel Yorum

ESKH 12 No’lu Genel Yorum

ESKH 13 No’lu Genel Yorum

ESKH 15 No’lu Genel Yorum

ESKH 17 No’lu genel yorum

ESKH 18 No’lu Genel Yorum

ESKH 19 No’lu Genel Yorum


Bu yazı İnsan Hakları Gündemi Derneği (http://sorular.rightsagenda.org) web sitesinden yazdırılmıştır.