Yayınlar

El Kitapları;

Türkiye'de Nefret Suçları

LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır

Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi

Avrupa ve İnsan Hakları Mekanizmaları

Uluslararası Ceza Mahkemesi

İnsan Hakları Savunucuları

Ayrımcılık Karşıtı Hukuk

Türkiye İnsan Hakları Hareketi

Ayrımcılığa Karşı Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı


Raporlar;

Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun

Kriz Bölgelerinde İnsan Hakları Sorunları

Mülteci Gözlem Raporu / Seferihisar

Yeni Türk Ceza Yasası'nda Düşünceyi İfade Hürriyeti

BİR TÜRKİYE KLASİĞİ: İşkenceyi önleme, yoksa soruşturma yersin!

Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkında Değerlendirme Raporu

Türkiye'de Ayrımcılık, Irkçılık ve Nefret Suçları

 


Bu yazı İnsan Hakları Gündemi Derneği (http://sorular.rightsagenda.org) web sitesinden yazdırılmıştır.